EXPERT-NET S.C. - mgr inż Piotr Bertrandt - biuro      info@expert-net.pl       664-730-542

Likwidacja szkód zagranicznych w kontekście ubezpieczeń samochodowych wymaga szczegółowej znajomości przepisów i procedur, które różnią się w zależności od kraju, w którym doszło do zdarzenia oraz Państw, z których pochodzą uczestniczące pojazdy. Likwidując szkodę z zagranicznej polisy OC ważne jest, aby poszkodowany był świadomy procedur oraz wymaganych dokumentów, które będą niezbędne do szybkiego i efektywnego rozwiązania sprawy. Proces ten zaczyna się już od momentu zdarzenia, a jego prawidłowe przeprowadzenie znacząco wpływa na szybkość otrzymania odszkodowania i jego kwotę. Expert-Net Biuro Rzeczoznawców Samochodowych oferuje pomoc w likwidacji szkód zagranicznych, a także kompleksowe prowadzenie spraw od zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania. Likwidację szkód zagranicznych prowadzimy bezpośrednio w towarzystwach zagranicznych, dzięki czemu uzyskujemy kwoty wypłat nawet 4 razy wyższe niż przy likwidacji poprzez przedstawicieli zagranicznych ubezpieczycieli w Polsce. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Dokumentacja potrzebna do likwidacji szkód zagranicznych

Niezbędnym elementem w przypadku szkody za granicą jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji. Naczelna i najważniejsza zasada brzmi: "nie podpisuj niczego czego nie rozumiesz". Poszkodowany powinien zgłosić zdarzenie Policji, lub sporządzić ze sprawcą tzw. "wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym", pod warunkiem że obie strony całkowicie rozumieją jego zapisy i są zgodne co do tego kto jest sprawcą szkody a kto poszkodowanym.  Najważniejsze informacje, które należy zabezpieczyć to:

  • marka, model i numer rejestracyjny pojazdu sprawcy szkody,
  • numer polisy i nazwa ubezpieczyciela pojazdu sprawcy,
  • dokładne dane miejsca zdarzenia np. adres lub numer drogi, słupek kilometrowy i nazwa najbliższej miejscowości,
  • Imię i nazwisko kierowcy pojazdu sprawcy,
  • adres komendy policji, której patrol interweniował na miejscu zdarzenia.

Ważne, aby na miejscu zdarzenia wykonać zdjęcia pojazdów uczestniczących w kolizji, ich uszkodzeń i ewentualnie oznakowania drogi. Taka dokumentacja może być bardzo pomocna na dalszym etapie likwidacji szkody zagranicznej i można ją łatwo wykonać za pomocą telefonu. Jeśli nasz pojazd nie nadaje się do jazdy, można skorzystać z usługi Assistance swojego ubezpieczyciela, którą warto dokupić przed wyjazdem za granicę. Jest to osobny pakiet usług pomocowych, nie wpływający na likwidację właściwej szkody zagranicznej. Należy pamiętać o zabezpieczeniu dokumentów takich jak: europejskie sprawozdanie wypadkowe, raport policyjny oraz zdjęcia miejsca zdarzenia, które mogą być później użyte w procesie likwidacji szkody. Równie ważne jest uzyskanie danych kontaktowych świadków oraz innych uczestników zdarzenia. Wszystkie te informacje bardzo ułatwiają Expert-Net prowadzenie likwidacji szkody i dochodzenie roszczeń, które zawsze są zgłaszane do ubezpieczyciela sprawcy, w kraju gdzie doszło do zdarzenia.

Procedura rozpatrywania roszczeń zagranicznych

Rozpatrywanie roszczeń zagranicznych jest bardziej skomplikowane niż w przypadku zdarzeń krajowych ze względu na różnice prawne między krajami, ponieważ w likwidacji szkody zagranicznej ma zastosowanie prawo kraju, w którym doszło do zdarzenia. Po otrzymaniu zebranej dokumentacji Expert-Net Biuro Rzeczoznawców Samochodowych wykonuje oględziny uszkodzonego pojazdu, sporządza kompleksową ocenę techniczną i kalkulację naprawy oraz dokonuje zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela sprawcy szkody. Cała dokumentacja jest opracowywana w języku kraju, gdzie prowadzona jest likwidacja szkody. W przypadku trudności językowych lub prawnych często korzysta się z pomocy profesjonalnych tłumaczy oraz radców prawnych, którzy specjalizują się w międzynarodowych sprawach ubezpieczeniowych, aby zapewnić sprawne i zgodne z przepisami zarządzanie szkodą.

Likwidując szkody zagraniczne bezpośrednio w zagranicznych towarzystwach, uzyskujemy kwoty wypłat znacząco (nawet 4-ro krotnie) wyższe, niż to ma miejsce przy likwidacji poprzez reprezentantów zagranicznych towarzystw w Polsce. Dodatkowym atutem jest fakt, że w wielu krajach ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów czynności rzeczoznawcy i ewentualnie kosztów prawnika, co nie obciąża poszkodowanego.

Copyright ©  www.expert-net.pl - biuro rzeczoznawców samochodowych,  wykonanie: strony www Warszawa