EXPERT-NET S.C. - mgr inż Piotr Bertrandt - biuro      info@expert-net.pl       664-730-542

Precyzyjne i fachowe ustalenie stanu samochodu rzadko kiedy jest łatwe. W większości przypadków będzie wymagało potężnego zasobu wiedzy eksperckiej i sporego doświadczenia, z uwagi na liczbę czynników, jakie muszą być wzięte pod uwagę. W sytuacjach, gdy kondycja auta musi być ustalona ponad wszelką wątpliwość, pomocą służą rzeczoznawcy przygotowujący opinie techniczne pojazdów. Przekonajmy się, czym jest takie opracowanie i sprawdźmy, kiedy może okazać się konieczne.

Czym jest opinia techniczna pojazdu?

Opinia Techniczna jest dokumentem sporządzanym przez rzeczoznawcę z zakresu motoryzacji. Powstaje na podstawie przeprowadzonej przez niego analizy opartej o posiadaną wiedzę z zakresu inżynierii oraz zapoznanie się ze stanem konkretnego pojazdu i czynnikami, które mogą na niego wpływać. Ekspertyzy tego rodzaju mogą dotyczyć całego samochodu lub jego wybranych układów, a także zdarzeń wpływających na jego eksploatację bądź zmianę charakterystyki, która nastąpiła pod wpływem określonych czynników zewnętrznych. Powstała dokumentacja jest często wykorzystywana w sytuacjach spornych, również jako element postępowań sądowych.

Kiedy korzysta się z opinii technicznych?

Opinie techniczne mogą być przydatne w różnych okolicznościach. Dość często sporządza się je w przypadku konieczności ustalenia przyczyny awarii, a także oceny jakości przeprowadzonych napraw np. blacharsko-lakierniczych. Pomagają w ustaleniu, czy pojazd jest obarczony wadami np. w postaci ponadnormatywnego zużycia oleju lub paliwa. Jest zamawiana przez osoby chcące ustalić, jaka jest realna wartość pojazdu oraz przy weryfikacji opłacalności zakupu bądź naprawy. Przydaje się przy roszczeniach z tytułu wad ukrytych. Będzie też potrzebna przy postępowaniach związanych z ustalaniem niewidocznego numeru VIN.

Copyright ©  www.expert-net.pl - biuro rzeczoznawców samochodowych,  wykonanie: strony www Warszawa