EXPERT-NET S.C. - mgr inż Piotr Bertrandt - biuro      info@expert-net.pl       664-730-542

 

Wykonanie naprawy samochodu, który został uszkodzony w wyniku stłuczki, kolizji czy wypadku jest w większości przypadków finansowane z ubezpieczenia OC sprawcy, a jeżeli nie można go ustalić z polisy autocasco poszkodowanych. Przed przystąpieniem do prac konieczne jest uzyskanie wyceny poniesionych szkód, co pozwoli na wystąpienie z roszczeniem wobec ubezpieczyciela o wypłatę stosownej kwoty. Sporządzenie kosztorysu naprawy najlepiej powierzyć niezależnemu ekspertowi, ponieważ umożliwi to uniknięcie zaniżania cen części i stosowania metod, które nie dają gwarancji odtworzenia pełnej wartości pojazdu sprzed wystąpienia szkody. Przekonajmy się, co musi się znaleźć w kosztorysie oraz sprawdźmy, komu i kiedy będzie on potrzebny.

Co warto wiedzieć o kosztorysie naprawy auta?

Kosztorys będący podstawą do dochodzenia zwrotu wydatków poniesionych na przywrócenie pełnej sprawności auta oraz odtworzenie jego wartości powinien być wykonany przez osobę będącą rzeczoznawcą z zakresu motoryzacji. W dokumencie tego rodzaju muszą zostać zawarte informacje na temat istniejących uszkodzeń oraz wszystkich operacji potrzebnych do ich usunięcia. Niezbędne jest wskazanie, które części będą podlegały naprawie, a które wymianie. Konieczne będzie podanie czy w wyliczeniach uwzględniono zastosowanie części oryginalnych, części od niezależnych dostawców o jakości identycznej z oryginalnymi, części o cechach użytkowych odpowiadających częściom oryginalnym czy zamienników innego rodzaju. Istotne będzie też wzięcie pod uwagę materiałów pomocniczych np. lakierów oraz potrzebnych do nich dodatków. Warto pamiętać, że kosztorysy wykonane przez przedstawiciela ubezpieczyciela często zakładają zaniżone koszty realizacji poszczególnych napraw oraz nie uwzględniają użycia części o odpowiedniej jakości.

Komu będzie potrzebny kosztorys?

Kosztorysy napraw są najczęściej wykonywane na zlecenie warsztatów blacharsko-lakierniczych, które będą dokonywały naprawy oraz rozliczały się w imieniu klienta z zakładem ubezpieczeń. Kalkulacje napraw są potrzebne przy usuwaniu uszkodzeń podzespołów mechanicznych, które wystąpiły w wyniku zdarzenia drogowego. Przygotowuje się je również na zlecenie właścicieli pojazdów, którzy nie przystali na przedstawioną przez towarzystwo ubezpieczeniowe ofertę i mają zamiar poczynić kroki prawne w celu otrzymania należnych im pieniędzy.

Copyright ©  www.expert-net.pl - biuro rzeczoznawców samochodowych,  wykonanie: strony www Warszawa